اهداف و فعالیت ها

 

گروه جانورشناسان فلات پارس یک موسسه غیر دولتی محیط زیستی، مستقل و غیر انتفاعی با شماره ثبت 34965 و شناسه ملی 14004549305 می باشد که برای نخستین بار در کشور با هدف شناخت و حفاظت هر چه بهتر و بیشتر تنوع زیستی و حیات وحش سرزمین بزرگمان چه در بخش خشکی و چه در بخش دریایی شکل گرفته و بر این اساس متخصصانی با سابقه درخشان تحصیلی و اجرایی را به کار گرفته است. این نهاد در زمینه پژوهش و مطالعه بر روی حیات وحش ایران تمرکز دارد و تنویر افکار عمومی اعم از کل احاد جامعه را بخش مهمی از کلید حفاظت از محیط زیست و حیات وحش می داند. گرچه دانش آموختگان رشته های محیط زیست، جانورشناسی، زیست شناسی دریا، شیلات و … فعالیت های خوبی را در جهت شناخت سرمایه های طبیعی ایران انجام داده و می دهند، اما هدف نهایی برای تمامی این تحقیقات و تولید علم، حفاظت از این سرمایه های طبیعی است؛ امری که به ندرت از طرف تمامی ما صورت می پذیرد. تحقیقات و پژوهش می بایستی مبتنی بر نیاز باشد و به شکلی هدفمند نتایج کار یا محدوده مورد مطالعه پایش گردد تا بتوان با فکر، هم اندیشی و تجربه اعمال مدیریت نمود و تدابیر حفاظتی را پیاده سازی کرد. ما بر آنیم تا با اجرای پروژه های پژوهشی و به دست آوردن اطلاعات و داده ها، از حیات جانوری در ایران حفاظت، و آن را هر چه بیشتر و بهتر به جامعه خود و دنیا معرفی نماییم. مأموریت این گروه اطمینان حاصل نمودن از حمایت و رفاه تمامی موجودات زنده در چهارچوب اصولی و سیاست ساز است. ما به راه حل های منطقی که ضامن ارتقای یکپارچکی محیط زیست و توسعه پایدار است می اندیشیم. با ایجاد تبادل تجارب، اطلاعات و برقراری ارتباط با تصمیم گیرندگان به دنبال راه حل های ملی و منطقه ای هستیم.