بخش جانوران دریا

واحد پژوهشی-حفاظتی جانوران دریا متشکل از متخصصان رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران و متخصصان محیط زیست است که با همفکری یکدیگر و همکاری در کارهای میدانی و جمع آوری داده، علاوه بر شناخت اکوسیستم های داغ دریایی و محدوده های با ارزش حفاظتی به راه حل های مدیریتی به جهت حفاظت از محدوده و یا گونه ای خاص می پردازند. شناخت پوشش های مرجانی، شناخت سواحل تخم گذاری و نواحی چرای لاک پشتان دریایی، شناخت کریدورهای .مهم عبور پستانداران دریایی و … و نیز حفاظت از آن ها با کمک نهادهای دولتی ذی ربط از فعالیت ها و اهداف این بخش است.

همچنین اعضای این بخش با هدف آموزش مسئولان ذی ربط، متخصصان، محیط بانان و نیز جوامع محلی سعی در شناساندن هر چه بیشتر و بهتر محیط زیست دریایی را به اقشار مختلف دارند.

 

 

متخصصان بخش دریا:

 

آقای آرش شیروانی

آقای بهزاد زادهوش

خانم نجمه کلهری

 

اهداف پیش روی این بخش عبارتند از:

 

آموزش بومیان جنوب کشور در مورد صید ضمنی لاک پشتان دریایی با همکاری سازمان شیلات کشور

همکاری با مؤسسه حفاظت از فُک خزر

بررسی تنوع مرجان های سخت جزایر قشم، لارک و هنگام

تهیه نقشه جامع نواحی مرجانی خلیج فارس

آموزش غواصان و صیادان به جهت جلوگیری از وارد آمدن لطمات احتمالی ناشی از فعالیت آن ها

تهیه داده و تصاویر برای انتشار اینفوگراف های آموزشی ( تصاویر اطلاع رسان)

تهیه فیلم برای بخش مستندسازی و نیز آموزش تصویری از راه دور