رزومه اعضا – نعیم مرادی

 

 

 

 

نام : نعیم 

نام خانوادگی : مرادی

سمت در مجموعه: نایب رئیس و خزنده شناس

متولد :            1366  

محل تولد :           تهران

پست الکترونیک: moradi[at]pzg.ir             

03042013518 (1)

 

 

وی در مقطع کارشناسی بر روی تنوع زیستی مارهای پارک ملی خبر (کرمان) مطالعه نموده و پس از ورود به مقطع کارشناسی ارشد مطالعات خود را بر سیستماتیک و اکولوژی رفتار افعی­ های ایران گسترش داد. از جمله نتایج بسیار ارزشمند و مهم این مطالعات، کشف و توصیف گونه ­ای جدید از افعی ­ها در فلات ایران می­ باشد.

از میان سایر فعالیت­ های قابل­ توجه ایشان می­ توان به مطالعه­ تنوع زیستی و اکولوژی مارهای شمال ایران از سال 1388 و همکاری در مطالعه­ تنوع زیستی خزندگان جنوب­ شرق ایران از سال 1386 تاکنون اشاره نمود. همچنین ایشان از سال 1385 تاکنون به عنوان «Field Researcher» در تکمیل و شناسایی خزندگان و دوزیستان موزه ­های جانورشناسی دانشگاه­ های شهید باهنر کرمان، رازی کرمانشاه و حکیم سبزواری سبزوار همکاری می­ نماید.

 

عضویت­ ها:

 

 Iranian Plateau Herpetology Research Group (2011-present)
 Pars Plateau Zoologists Group (2013-present)

 

 

کنگره ها و سمینارها:

 

 • پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین­ المللی زیست­ شناسی ایران، دانشگاه تهران، تهران، ایران (1387)
 • همایش ملی دانشجویان زیست­ شناسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران (1388)
 • نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1388)
 • شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست­ شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (1389)
 • هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست­ شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (1391)

 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Fethiye, Turkey (2012)

 

 

چکیده مقالات ارائه شده:

 

 • اثر پیشگیرانه­ آب سیر بر روی فاکتورهای متابولیکی، گلوکز سرم و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش­های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (1388)
 • اثر پیشگیرانه­ سیر روی لیپیدهای سرم، نشانگرهای آسیب کبدی و هیستوپاتولوژی کبد در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (1388)
 • مطالعه تنوع گونه ­ای مارهای ناحیه ساری، استان مازندران (1389)
 • مطالعه تنوع گونه­ ای مارهای پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون، استان کرمان، ایران (1389)
 • مطالعه کروموزومی برخی از سوسماران شمال غرب استان کرمانشاه، ایران (1391)
 • حفاظت و پراکنش گکوی عنکبوتی میزون (Rhinogecko misonnei de Witte, 1973) در کویر لوت، جنوب شرق ایران (1391)
 • Investigation Attractions of Animal Nature of Qeshm Island for Achieving Sustainable Ecotourism (2012)