خدمات و محصولات

برنامه ها و کارگاه های آموزشی، آموزش غواصی، فروش محصولات مجموعه شامل پوسترهای اینفوگراف برای مؤسسات آموزشی از قبیل دانشگاه ها، ادارات دولتی، شرکت ها و مدارس، زیورآلات دست ساز چوبی حیوانات ایران
مجری پروژه ها و طرح های پژوهشی از قبیل کار بر روی پوشش جانوری و فون کلی مناطق با توجه به دارا بودن متخصصان مختلف، طراحی و چاپ پوستر، بروشور، اینفوگراف و کتابچه های آموزشی-اطلاعاتی دریاره فون یا گونه ای خاص؛ اجرای پروژه های حفاظتی به خصوص در زمینه دریا؛ ما جهانی فکر می کنیم و محلی عمل می کنیم.
خدمات اراده شده توسط این مجموعه با توجه به کار مربوطه، متخصصانی را به کار می گیرد که در کار و تخصص خود به شکلی حرفه ای عمل می کنند. چرا باید به ما مراجعه کنید؟
خدمات ما ویژگی های خاص خود را دارد و این نخستین بار در کشور است که نهادی با این توان وارد عرصه محیط زیست کشور شده که می تواند هم بر روی خشکی و هم بر روی دریا کار کند. در اقدام تازه این گروه پس از 2 سال زمان موفق به ثبت فون کل جزیره هنگام از ماهیان و مرجان های آن گرفته تا خزندگان و پرندگان و پستانداران این جزیره شدیم و با توکل به خدا به زودی کتابچه ای از این کار گروهی به چاپ خواهد رسید.
همچنین برای اجرای پروژه های خود می توانید به ما مراجعه کنید؛ مرکز غواصی دایو پرشیا با دارا بودن قایق و سایر امکانات از جمله وسایل اسکوبا می تواند شما را در رفع نیازهای خود یاری رساند.