بخش ماهی شناسی

واحد پژوهشی ماهی شناسی با تمرکز بر کاوش و بررسی وضعیت زیستی گونه های موجود در مرزهای کشور به شناخت هر چه بیشتر این رده از مهره داران اهتمام می ورزد. تاکنون در حوضه آبهای داخلی یعنی رودها، دریاچه ها، تالاب ها، برکه ها و … بیش از 250 گونه ماهی شناسایی و ثبت شده است که آخرین چک لیست آن توسط آقای دکتر اسماعیلی مدیر این بخش در سال جاری تدوین گردیده است.

 

 

در پهناب جنوب کشور بیش از 1300 گونه ماهی شناسایی شده است که به واسطه شرایط خاص خلیج فارس از قبیل دما، شوری و نیمه بسته بودن محیط آن و در نتیجه اشتقاق برخی از گونه ها در مسیر تکاملی، احتمالاً موجودات زیادی از جمله ماهیان وجود دارند که همچنان برای ما ناشناخته بوده و به عنوان گونه ای جدید در محدوده خلیج فارس زندگی می کنند. جناب آقای دکتر بارگاهی اکولوژیست دریایی و ماهی شناس آب شور این نهاد با سابقه درخشان و طولانی در این عرصه هدایت تحقیقات این قسمت را عهده دار است.

 

 

متخصصان این بخش:

 

آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی ( مدیر بخش)

 

 

اهداف پیش روی این بخش عبارتند از:

 

- آموزش و اطلاع رسانی در مورد گونه های بومی و اندمیک کشور که بنا به دلایل گوناگون در معرض خطرند

- بررسی فون ماهیان در نواحی مختلف و به خصوص اطراف جزایر مرجانی

- بررسی گونه های مهاجم در حوضه آب های داخلی و اتخاذ راهکار برای جلوگیری از وارد آوردن خسارت توسط این گونه های به محیط

- آموزش جامعه صیادان و غواصان برای کاهش ایجاد تنش با ذخایر آبزی ( ماهیان)

- بررسی علل کاهش ذخایر ماهیان در آبهای جنوبی خزر