فراخوان اولین همایش جانورشناسی کاربردی

دوشنبه, مرداد ۶م, ۱۳۹۳

فراخوان اولین همایش جانورشناسی کاربردی

با استعانت از خداوند متعال اولین همایش جانور شناسی کاربردی توسط مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد با اهداف زیر در بهمن ماه 1393 و در محل سالن همایش‌های دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد. دبیرخانه همایش از کلیه صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه علوم جانورشناختی و علوم وابسته برای شرکت فعال در این همایش جهت ارائه دستاوردهای علمی خود در راستای محورهای همایش دعوت به عمل می آورد.

جهت مشاهده فراخوان همایش

کلیک نمایید

با احترام

دبیرخانه اولین همایش جانورشناسی کاربردی

نظرات