ارائه پوستر در سومین کُنگره سموم طبیعی

دوشنبه, بهمن ۲۱م, ۱۳۹۲

سومین همایش کشوری سموم طبیعی

توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری سازمانها و مؤسسات مرتبط در روزهای 29 بهمن تا اول اسفند 92 درتهران (سالن همایش های دانشکده داروسازی) برگزار می گردد

حیطه های اصلی این همایش عبارتند از:
• سموم گیاهی
• سموم جانوری
• سموم میکروبی(مایکوتوکسین ها و باکتریوتوکسین ها)

با ارائه پوستر توسط آقای علیرضا زمانی، متخصص عنکبوتیان گروه جانورشناسان پرشیا

نظرات