حضور افعی قفقازی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز

چهارشنبه, تیر ۱۰م, ۱۳۹۴

افعی قفقازی، تنها افعی حفره دار ایران

 

تمامی افعی های ایران به جز افعی قفقازی متعلق به زیرخانواده Viperinae هستند. با توجه به پراکنش وسیع Gloydius halys در آسیا، زیرگونه های متعددی برای این موجود تعریف شده است. زیرگونه قفقازی ( Gloydius halys caucasicus) در مناطقی از تزکمنستان و افغانستان حضور دارد؛ لیکن به عنوان تنها نماینده افعی های دنیای جدید، پراکنش وسیعی در حوضه آبخیز دریای خزر، دامنه های شمالی رشته کوه البرز و قسمت هایی از کپه داغ دارد. جنگل های هیرکانی یکی از زیستگاه های اصلی این زیرگونه در شمال ایران محسوب می شود. این جنگل ها در نواحی جلگه ای به دلیل تخریب شدید از بین رفته و تبدیل به اراضی کشاورزی شده اند. تنها نقطه دست نخورده در نوار ساحلی، پناهگاه حیات وحش دشت ناز می باشد که محل پرورش و زادآوری گوزن زرد ایرانی است.

در تاریخ 31 خرداد ماه 1394، یک فرد افعی قفقازی توسط آقای دکتر اکرامی، دامپزشک و مسئول بررسی سلامت گوزن های دشت ناز، زنده گیری شد. سپس با حضور ایشان به پناهاگاه حیات وحش دشت ناز مراجعت و نمونه و شرایط زیستگاه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در پایان پس از عکسبرداری، نسبت به رها سازی نمونه مبادرت به عمل آمد. برای دریافت گزارش، کلیک نمائید.

 

نعیم مرادی، مدیر واحد دوزیست و خزنده شناسی

نظرات