آغاز پروژه حفاظتی پایش پارک لاک پشتان ایران

شنبه, اردیبهشت ۵م, ۱۳۹۴

لاک پشت مهمیزدار نژاد شرقی

پروژه حفاظت از لاک پشتان مهمیزدار نژاد شرقی ( Testudo graeca zarudnyi) منطقه شکار ممنوع مَروَر استان یزد که به عنوان پارک لاک پشتان ایران از آن نام می بریم، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردید. منطقه شکار ممنوع مرور در حوزه شهرستان میبد استان یزد قرار دارد و جمعیت بسیار بالایی از گونه های مختلف جانوری همچون گرگ، کفتار، قوچ و میش و نیز جمعیت قابل ملاحظه ای از لاک پشتان زمینی مهمیزدار نژاد شرقی را در خود جای داده است؛ رفتار و نحوه زندگی این زیرگونه تا حدود زیادی نامعلوم است. گروه جانورشناسان فلات پارس با همکاری پروفسور یلکا سنوبریا ایساییلویچ Jelka Crnobrnja-Isailović از مدیران IUCN در حوزه اروپا، اهدافی از قبیل تعیین اندازه و تراکم جمعیت، پایش بلند مدت جمعیت، تعیین نسبت جنسی، دو ریختی جنسی، زیستمندی این زیرگونه و نیز میزان تحرک و گستره خانگی را در این پروژه دنبال می نماید.

لاک پشت مهمیزدار نژاد شرقی

ارتقای سطح حفاظتی این عرصه به عنوان “منطقه حفاظت شده” همزمان با منطقه جنگل ابر مطرح و پیشنهاد گردید، اما سازمان جنگل ها و مراتع به دلیل حضور بیش از حد دام و نیز وجود حدود 10 معدن آهک و تراورتن در مساحت 20 هزار هکتاری این منطقه مخالفت به عمل آورده است.

نظرات