ثبت گونه ای جدید از سگ ماهیان رودخانه زی

پنجشنبه, بهمن ۹م, ۱۳۹۳

Paracobitis

ثبت و شناسایی گونه ای جدید از سگ ماهیان رودخانه زی توسط آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی، رئیس واحد ماهی شناسی گروه جانورشناسان فلات پارس در حوضه رودهای اترک و بیدواز واقع در شمال شرقی ایران. بدین ترتیب گونه های اندمیک ماهیان آب شیرین ایران به 52 گونه افزایش می یابد. تفاوت این گونه با سایر سگ ماهیانی که در منطقه خاورمیانه یافت می شوند باله دمی بسیار کوتاه و کوچک آن، و نیز فقدان پولک در سطح بدن به جز ناحیه سر آن هم در برخی افراد این گونه می باشد. مقاله به چاپ رسیده آن به زودی بر روی بخش انتشارات قرار خواهد گرفت.

لینک ResearchGate برای مشاهده مقاله

 

 

نظرات