گربه سانان ایران

پنجشنبه, آذر ۱م, ۱۳۹۷

گربه سانان ایران

در ایران 8 گونه مختلف در 6 جنس از خانواده گربه سانان وجود دارد؛ هر یک ویژگی های زیستی و رفتاری منحصر بفرد و اعجاب انگیزی داشته که در این داده نما تنها به معرفی کلی و شناخت اجمالی هر یک پرداخته شده است. بی شک گربه سانان در میان باشکوه ترین زیستمندانند. رفتارهای مقاومتی و عواطف شدید خویشاوندی در یوزپلنگ، مخفی کاری خاص پلنگ ایرانی، زیبایی گربه پالاس، معصومیت گربه شنی، چست و چالاکی کاراکال و ویژگی های رفتاری سیاهگوش از جمله توصیفات کلی قابل ذکر برای گربه های موجود در مرزهای کشور است. داده نمای گربه سانان ایران به سفارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سال 97 با هدف آگاهی بخشی عمومی و بهبود سطح دانش از آخرین وضعیت این جانوران در کشور تولید شده است.

نظرات