عنکبوت در برابر رتیل

چهارشنبه, آذر ۱۰م, ۱۳۹۵

عنکبوت در برابر رتیل

در این اینفوگراف سعی شده اشتباه شایع در خصوص تارانتولا و رتیل به وضوح تشریح گردد. این تصویر اطلاع رسان حاصل تلاش جمعی عنکبوت شناس مؤسسه فلات پارس با واحد آموزش و گرافیک در جهت اهداف آگاهی سازی محیط زیستی می باشد.

نظرات